Altijd verzekerd verzonden!
Nederlands
  Mijn winkelwagen 
Veilig betalen
Veilig verzonden & vakkundig verpakt
Groot assortiment

Disclaimer

Algemeen

www.artunlimited.com biedt een webwinkel en tevens website voor Art Unlimited B.V. en Iconography II B.V. (hierna te noemen Art Unlimited). De informatie die u aantreft voorziet in de beschrijving van producten en diensten die Art Unlimited levert. Art Unlimited levert aan zowel particulieren, bedrijven en non profit organisaties. De informatie is voor alle partijen toegankelijk en richt zich, middels de gekozen bewoordingen, zoveel mogelijk op de doelgroep. Art Unlimited streeft er naar alle informatie zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Indien het voor komt dat er informatie onjuist wordt weergegeven, dan staat Art Unlimited ten alle tijden open voor uw feedback. Art Unlimited behoudt zich ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen, in de ruimste zin des woords, zonder de bezoeker/gebruiker voorafgaand daarvan op de hoogte te brengen. Hoofdzakelijk zal dit het geval zijn om te voldoen aan de wet en/of een verplichting die voortvloeit uit een overeenkomst.

Beperking aansprakelijkheid

  1. 1. Art Unlimited Is niet verantwoordelijk voor spelfouten en/of fouten in de producttitels;
  2. 2. Kleuren van de productafbeeldingen kunnen afwijken van het uiteindelijke/geleverde product;
  3. 3. Technische mankementen etc;
  4. 4. Leveringen kunnen, zoals ook in de leveringsvoorwaarden staat aangegeven, afwijken van de gestelde termijnen. U dient hierbij te denken aan (extreme) omstandigheden tijdens de feestdagen en andere factoren waar Art Unlimited geen invloed op heeft (‘’acts of God’’).

Auteursrecht

De informatie die u in deze webshop aantreft behoort toe aan Art Unlimited en/of aan een rechthebbende waar Art Unlimited mee samenwerkt. Onder informatie wordt verstaan: logo, teksten, productinformatie, categorie-informatie, het ontwerp en de functionaliteiten van de webshop, afbeeldingen een en ander in de ruimste zin des woords etc.

Art Unlimited is een geregistreerd handelsmerk, misbruik kunt u melden bij ons.