Nederlands

Veilig bestellen

Alle informatie die op de website en de webwinkel wordt uitgewisseld, verloopt via een versleutelde verbinding (SSL). De beveiligde verbinding is te herkennen aan het (groene) slotje dat u in de url-balk van uw browser ziet.

Een SSL-verbinding is gecodeerd, waardoor het risico van het afluisteren van de verbinding door derden tot een minimum wordt gereduceerd. Het is daardoor veilig om persoonsgegevens en betalingsgegevens te versturen.